Verschijnt binnenkort

We kunnen mensen grofweg typeren in vier verschillende persoonlijkheden. Hoe kun je inschatten wat de gedragsvoorkeur van iemand is? Hoe kun je deze kennis gebruiken bij het samenstellen van een team, bij werving en selectie van een nieuwe medewerker, bij het aansturen van medewerkers?